Zakup nowego pojazdu specjalistycznego do czyszczenia i udrożniania kanalizacji

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie podpisało umowę na zakup nowego pojazdu specjalistycznego do czyszczenia i udrożniania kanalizacji z odzyskiem wody (recyklingiem). Nowy samochód został zakupiony w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie częściowego umorzenia pożyczki. Kwota umorzenia wynosi 1.961.883,00 zł netto . Koszt pojazdu zgodnie z umową wynosi 2.200.000,00 zł netto. Nowy nabytek PGK jest pojazdem specjalistycznym, dwufunkcyjnym do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną, wyposażoną w system odzysku wody i w sterowanie zabudową zautomatyzowaną za pomocą urządzenia sterującego w technologii CanBus. Pojazd typu recycler (ssąco – płuczący) wraz z zabudową ma zapewnić możliwość hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji grawitacyjnej przez typowe urządzenia rewizyjne (studnie kanalizacyjne, rewizje na przyłączach kanalizacyjnych) usuwania zatorów, pompowania ścieków ze studni rewizyjnych, komór technicznych, zalanych pomieszczeń piwnicznych, czyszczenia wpustów ulicznych wód opadowych itp. Udrażnianie rur za pomocą takich specjalistycznych pojazdów, które wyposażone są w pompę tłoczącą pod dużym ciśnieniem to jedna z najbardziej skutecznych metod stosowanych obecnie przez zakłady wodociągowe. Nie wymaga ona zastosowania toksycznych środków żrących, a więc jest nieinwazyjna a co najważniejsze bezpieczna dla środowiska– powiedział Prezes PGK Krzysztof Owczarski.