Ustawowy obowiązek szczepienia psów

Przypominamy właścicielom psów o USTAWOWYM OBOWIĄZKU corocznego szczepienia czworonogów przeciw wściekliźnie. Art 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. BRAK WAŻNEGO SZCZEPIENIA skutkuje nałożeniem mandatu karnego. Art. 85 ust. 1a wyżej wymienionej ustawy.