Szczegóły zamówienia

Zamówienie
43/DWiOŚ/2021

Przedmiot postępowania:
Piasek budowlany i piasek do zwalczania śliskości dróg – 43/DWiOŚ/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Zapytanie ofertowe.pdf08.09.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie.pdf15.09.2021 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf16.09.2021 r.pobierz plik