Szczegóły zamówienia

Zamówienie
47/DWIOS/2021

Przedmiot postępowania:
Dostawa wraz z montażem przepompowni Å›cieków P1 w miejscowoÅ›ci Sobawiny – 47/DWIOS/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Zapytanie ofertowe.pdf08.09.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf17.09.2021 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze.pdf21.09.2021 r.pobierz plik