Szczegóły zamówienia

Zamówienie
44/DWIOS/2021

Przedmiot postępowania:
MateriaÅ‚y hydrauliczne na budowÄ™ sieci wodociÄ…gowej w m. Opoczno ul. Libiszewska i Wrzoska dz. Nr 211/1, 219, 280/8, 309, 314, 321, 326 obrÄ™b 0008, w m. Opoczno oraz dz. Nr 899 obrÄ™b Wola Załężna gm. Opoczno” nr sprawy 44/DWiOÅš/2021 – 44/DWIOS/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Zapytanie ofertowe.pdf18.08.2021 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Wyjaśnienie nr1.pdf24.08.2021 r.pobierz plik
Wyjaśnienie nr2.pdf25.08.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie.pdf27.08.2021 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyniku przetargu pisemnego KC.pdf31.08.2021 r.pobierz plik