Szczegóły zamówienia

Zamówienie
41/DWiOÅš/2021

Przedmiot postępowania:
Emulsja asfaltowa – 41/DWiOÅš/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Zapytanie ofertowe.pdf02.08.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf06.08.2021 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf09.08.2021 r.pobierz plik