Szczegóły zamówienia

Zamówienie
09/2021

Przedmiot postępowania:
Zakup i dostawa nowego samochodu ciężarowego – Å›mieciarki dwukomorowej – 09/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf19.07.2021 r.pobierz plik
SWZ.pdf19.07.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór formularza ofertowego.docx19.07.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 Ustawy Pzp (JEDZ).zip19.07.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 5 do SWZ oświadczenie grupa kapitałowa.docx19.07.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 6 do SWZ oświadczenie JEDZ.docx19.07.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 7 do SWZ – ID postępowania.docx19.07.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 8 – logo PGK.png19.07.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 9 – wizualizacja boków zabudowy.JPG19.07.2021 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Potwierdzenie przesłania ogłoszenia o sprostowaniu ogłoszenia o zamówienia.pdf24.08.2021 r.pobierz plik
Wyjaśnienie oraz informacja o zmienie treści SWZ.pdf24.08.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o sprosowaniu ogłoszenia o zamówieniu.pdf25.08.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie.pdf10.09.2021 r.pobierz plik
Wyjaśnienia oraz informacja o zmianie treści.pdf10.09.2021 r.pobierz plik
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf24.09.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf24.09.2021 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf22.10.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf05.11.2021 r.pobierz plik