Szczegóły zamówienia

Zamówienie
06/2021

Przedmiot postępowania:
Olej napÄ™dowy i olej opaÅ‚owy – 06/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Espd.zip02.07.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf02.07.2021 r.pobierz plik
SWZ.pdf02.07.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór formularza ofertowego.docx02.07.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie grupa kapitałowa.docx02.07.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie JEDZ.docx02.07.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz narzędzi.docx02.07.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 8 do SWZ – Identyfuikator.docx02.07.2021 r.pobierz plik
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf10.08.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf10.08.2021 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf20.08.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf17.09.2021 r.pobierz plik