Szczegóły zamówienia

Zamówienie
08/2021

Przedmiot postępowania:
Dostawa samochodów ciężarowych z zabudowÄ… samowyÅ‚adowczÄ… – 08/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf01.07.2021 r.pobierz plik
SWZ.pdf01.07.2021 r.pobierz plik
Zał. nr 3 do SWZ – Wzor formularza ofertowego.docx01.07.2021 r.pobierz plik
Zał. nr 4 do SWZ – Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx01.07.2021 r.pobierz plik
Zał. nr 5 do SWZ – ID postępowania.docx01.07.2021 r.pobierz plik
Zał. nr 6 – logo PGK.png01.07.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja o kwocie.pdf19.07.2021 r.pobierz plik
Informacja z otwarcia ofert.pdf19.07.2021 r.pobierz plik
Informacja o unieważnieniu.pdf22.07.2021 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze ofert.pdf22.07.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf26.07.2021 r.pobierz plik