Szczegóły zamówienia

Zamówienie
07/2021

Przedmiot postępowania:
Åšwiadczenie usÅ‚ug koparkÄ… obrotowÄ… wraz z obsÅ‚ugÄ… operatorskÄ… na terenie ZakÅ‚adu Unieszkodliwiania Odpadów w m. Różanna, gm. Opoczno – 07/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf29.06.2021 r.pobierz plik
SWZ.pdf29.06.2021 r.pobierz plik
Zał nr 1 Formularz oferty.docx29.06.2021 r.pobierz plik
Zał nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx29.06.2021 r.pobierz plik
Zał nr 3 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postęowania.docx29.06.2021 r.pobierz plik
Zał nr 6 Oświadczenie o aktualności z tytułu art. 125 ust. 1.docx29.06.2021 r.pobierz plik
Zał nr 6 Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx29.06.2021 r.pobierz plik
Zał nr 7 Wykaz sprzętu.docx29.06.2021 r.pobierz plik
Zał nr 8 do SWZ- ID postępowania.docx29.06.2021 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Informacja o kwocie.pdf09.07.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf09.07.2021 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.pdf16.07.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf26.07.2021 r.pobierz plik