Szczegóły zamówienia

Zamówienie
04/2021

Przedmiot postępowania:
Zakup i dostawa samochodu ciężarowego – Å›mieciarki dwukomorowej – 04/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf26.05.2021 r.pobierz plik
SWZ.pdf26.05.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 3 do SWZ – Wzor formularza ofertowego.docx26.05.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 5 do SWZ oświadczenie grupa kapitałowa.docx26.05.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 6 do SWZ oświadczenie d. JEDZ.docx26.05.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 7 do SWZ – ID postępowania.docx26.05.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 8 – logo PGK.png26.05.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 9 – wizualizacja boków zabudowy.JPG26.05.2021 r.pobierz plik
espd-request – załacznik nr 4.zip26.05.2021 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Wyjśnienia treści SWZ.pdf23.06.2021 r.pobierz plik
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia na podstawie art. 222 ust. 4.pdf30.06.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf30.06.2021 r.pobierz plik
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf01.07.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępownia.pdf17.09.2021 r.pobierz plik