Szczegóły zamówienia

Zamówienie
24/DWIOS/2021

Przedmiot postępowania:
Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów Å›ciekowych o kodzie 19 08 05 – 24/DWIOS/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Zapytanie ofertowe.pdf20.05.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie.pdf31.05.2021 r.pobierz plik
Informacja o zamknięciu postępowania.pdf07.06.2021 r.pobierz plik