Szczegóły zamówienia

Zamówienie
27/DWiOÅš/2021

Przedmiot postępowania:
Emulsja asfaltowa – 27/DWiOÅš/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Zapytanie ofertowe.pdf19.05.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf28.05.2021 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyniku.pdf01.06.2021 r.pobierz plik