Szczegóły zamówienia

Zamówienie
17/DWIOS/2021

Przedmiot postępowania:
Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla pracowników PGK Sp. z o.o. w Opocznie w 2021 r – 17/DWIOS/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Zapytanie ofertowe.pdf20.04.2021 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Wyjaśnienie.pdf21.04.2021 r.pobierz plik
Wyjaśnienia 2.pdf26.04.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf28.04.2021 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy.pdf29.04.2021 r.pobierz plik