Szczegóły zamówienia

Zamówienie
03/2021

Przedmiot postępowania:
Dostawa kruszyw drogowych frakcji 4-31,5 oraz frakcji 2-5 i frakcji 2-8 – 03/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf08.04.2021 r.pobierz plik
SWZ.pdf08.04.2021 r.pobierz plik
Zal. nr 4 do SWZ – Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx08.04.2021 r.pobierz plik
Zał. nr 3 do SWZ – Wzor formularza ofertowego.docx08.04.2021 r.pobierz plik
Załącznik nr 5 do SWZ.pdf08.04.2021 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Informacja o zmianie.pdf12.04.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie.pdf12.04.2021 r.pobierz plik
Zał. nr 3 do SWZ – Wzor formularza ofertowego z naniesionymi zmianami.docx12.04.2021 r.pobierz plik
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf19.04.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf19.04.2021 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf12.05.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf26.05.2021 r.pobierz plik