Szczegóły zamówienia

Zamówienie
02/2021

Przedmiot postępowania:
Ubezpieczenie odpowiedzialnoÅ›ci cywilnej z tytuÅ‚u prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci i/lub posiadanego mienia PrzedsiÄ™biorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie – 02/2021
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Identyfikator postępowania.txt12.03.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf12.03.2021 r.pobierz plik
SIWZ.pdf12.03.2021 r.pobierz plik
Zał A2 – KRS 2021-02-15.pdf12.03.2021 r.pobierz plik
Zał A3A – ZAŚWIADCZENIE SZKODOWE – INTERRISK TU S.A..pdf12.03.2021 r.pobierz plik
Zał A3B – ZAŚWIADCZENIE SZKODOWE – WIENER TU S.A..pdf12.03.2021 r.pobierz plik
Zał A1 informacje o zamawiającym.pdf12.03.2021 r.pobierz plik
Zał A4 kluzule obligatoryjne.pdf12.03.2021 r.pobierz plik
Zał A5 klauzule dodatkowe.pdf12.03.2021 r.pobierz plik
Zał A6 klauzule dodatkowe serwis pospżedażowy.pdf12.03.2021 r.pobierz plik
Zał nr 5 OPZ.pdf12.03.2021 r.pobierz plik
Załaczniki nr 2, 3, 6, 7 – w wersji edytowalnej.docx12.03.2021 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Informacja o zmianie SIWZ.pdf15.03.2021 r.pobierz plik
Kwota przeznaczona.pdf19.03.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf19.03.2021 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf24.03.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf27.04.2021 r.pobierz plik