Szczegóły zamówienia

Zamówienie
69/DWIOS/2020

Przedmiot postępowania:
Dokumentacje techniczne na planowane inwestycje w 2021 r. – 69/DWIOS/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Formularz ofertowy.docx09.12.2021 r.pobierz plik
Zapytanie ofertowe.pdf09.12.2021 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf18.01.2021 r.pobierz plik
t.tx._._. r.pobierz plik