Szczegóły zamówienia

Zamówienie
29/2020

Przedmiot postępowania:
Remont drogi gminnej nr 107155 E w miejscowości Mroczków Gościnny, gm. Opoczno – 29/2020
Status postępowania:
Postępowanie w trakcie

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf31.12.2020 r.pobierz plik
SIWZ.pdf31.12.2020 r.pobierz plik
Załącznik nr 1 – Dokumentacja techniczna.zip31.12.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie.pdf15.01.2021 r.pobierz plik