Szczegóły zamówienia

Zamówienie
28/2020

Przedmiot postępowania:
Zakup i dostawa pojazdu ciężarowego, wywrotka typu wanna – 28/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf15.12.2020 r.pobierz plik
Projekt umowy.pdf15.12.2020 r.pobierz plik
SIWZ.pdf15.12.2020 r.pobierz plik
Załącznik nr 1 formularz oferty.doc15.12.2020 r.pobierz plik
Załącznik nr 2A oświadczenie wstępne.doc15.12.2020 r.pobierz plik
Załącznik nr 2B oświadczenie grupa kapitałowa.doc15.12.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf23.12.2020 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf04.01.2021 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf22.01.2021 r.pobierz plik