Szczegóły zamówienia

Zamówienie
57/DWiOŚ/2020

Przedmiot postępowania:
Zakup i dostawa karmy mokrej dla zwierząt przebywających w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Różannie – 57/DWiOŚ/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Zapytanie ofertowe.pdf19.11.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf27.11.2020 r.pobierz plik
t.tx._._. r.pobierz plik