Szczegóły zamówienia

Zamówienie
55/DWiOÅš/2020

Przedmiot postępowania:
Kontenery na potrzeby izolatki i kwarantanny dla psów. – 55/DWiOÅš/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Zapytanie ofertowe.pdf18.11.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf23.11.2020 r.pobierz plik
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf24.11.2020 r.pobierz plik