Szczegóły zamówienia

Zamówienie
24/2020

Przedmiot postępowania:
Zakup i dostawa ciÄ…gnika rolniczego oraz zamiatarki ciÄ…gnikowej elewatorowej – 24/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamowieniu.pdf13.11.2020 r.pobierz plik
SIWZ.pdf13.11.2020 r.pobierz plik
Załącznik 3A.pdf13.11.2020 r.pobierz plik
Załącznik 3B.pdf13.11.2020 r.pobierz plik
Załącznik nr 1 formularz oferty nr sprawy 24-2020.doc13.11.2020 r.pobierz plik
Załącznik nr 2A oświadczenie wstępne nr sprawy 24-2020.doc13.11.2020 r.pobierz plik
Załącznik nr 2B oświadczenie grupa kapitałowa nr sprawy 24-2020.doc13.11.2020 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie.pdf19.11.2020 r.pobierz plik
Wyjaśnienie oraz informacja o zmianie.pdf19.11.2020 r.pobierz plik
Wyjaśnienie treści SIWZ .pdf20.11.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf24.11.2020 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf02.12.2020 r.pobierz plik