Szczegóły zamówienia

Zamówienie
23/2020

Przedmiot postępowania:
Zakup i dostawa nowego walca drogowego – 23/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf29.10.2020 r.pobierz plik
SIWZ.pdf29.10.2020 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie.pdf04.11.2020 r.pobierz plik
Wyjaśnienie oraz informacja.pdf04.11.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert .pdf09.11.2020 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf12.11.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf19.11.2020 r.pobierz plik