Szczegóły zamówienia

Zamówienie
21/2020

Przedmiot postępowania:
Zakup energii elektrycznej – 21/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf08.10.2020 r.pobierz plik
SIWZ.pdf08.10.2020 r.pobierz plik
Zał. nr 2 do SIWZ – Formularz oferty.doc08.10.2020 r.pobierz plik
Zał. nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc08.10.2020 r.pobierz plik
Zał. nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc08.10.2020 r.pobierz plik
Zał. nr 6 do SIWZ – Lista podmiotów grupy kapitałowej .doc08.10.2020 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Wyjaśnienia do SIWZ.pdf13.10.2020 r.pobierz plik
Zał. Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2020-09-23.xlsx13.10.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf16.10.2020 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf30.10.2020 r.pobierz plik
Oogłoszenie o udzielkeniu zamówienia.pdf13.11.2020 r.pobierz plik