Szczegóły zamówienia

Zamówienie
19/2020

Przedmiot postępowania:
Zakup i dostawa nowego walca drogowego – 19/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf29.09.2020 r.pobierz plik
SIWZ.pdf29.09.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf09.10.2020 r.pobierz plik
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf21.10.2020 r.pobierz plik
Unieważnienie postępowania.pdf21.10.2020 r.pobierz plik