Szczegóły zamówienia

Zamówienie
18/2020

Przedmiot postępowania:
Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne typ MGB – 18/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf28.09.2020 r.pobierz plik
SIWZ.pdf28.09.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf07.10.2020 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf13.10.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf26.10.2020 r.pobierz plik