Szczegóły zamówienia

Zamówienie
20/2020

Przedmiot postępowania:
Dostawa koparko-Å‚adowarki w formie leasingu operacyjnego – 20/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Dokumenty finansowe.zip24.09.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie.pdf24.09.2020 r.pobierz plik
SIWZ.pdf24.09.2020 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf06.10.2020 r.pobierz plik
Wyjasnienie oraz informacja o zmianie SIWZ.pdf06.10.2020 r.pobierz plik
Załączniki nr 2,3A,3B,4 w wersji edytowalnej.doc06.10.2020 r.pobierz plik
Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf08.10.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf12.10.2020 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy.pdf26.10.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia.pdf13.11.2020 r.pobierz plik