Szczegóły zamówienia

Zamówienie
17/2020

Przedmiot postępowania:
Dostawa kruszyw drogowych frakcji 4-31,5 oraz frakcji 0-63 – 17/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf14.09.2020 r.pobierz plik
SIWZ.pdf14.09.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf22.09.2020 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf30.09.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf20.10.2020 r.pobierz plik