Szczegóły zamówienia

Zamówienie
10/2020

Przedmiot postępowania:
Budowa infrastruktury wodno – Å›ciekowej w miejscowoÅ›ciach: Wola Załężna, Sobawiny, Karwice – Gmina Opoczno – 10/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf03.09.2020 r.pobierz plik
SIWZ.pdf03.09.2020 r.pobierz plik
Zał.ącznik nr 5 formularz oferty.doc03.09.2020 r.pobierz plik
Załacznik nr 4 a.pdf03.09.2020 r.pobierz plik
Załacznik nr 4 b.pdf03.09.2020 r.pobierz plik
Załacznik nr 5, 6, 7, 8.pdf03.09.2020 r.pobierz plik
Załącznik nr 1 – dokumentacje projektowe.zip03.09.2020 r.pobierz plik
Załącznik nr 2 – przedmiary robót.zip03.09.2020 r.pobierz plik
Załącznik nr 3 – STWiOR.zip03.09.2020 r.pobierz plik
Załącznik nr 6 oświadczenie wstępne.doc03.09.2020 r.pobierz plik
Załącznik nr 7 oświadczenie grupa kapitałowa.doc03.09.2020 r.pobierz plik
Załącznik nr 8 wykaz robót budowlanych.doc03.09.2020 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf15.09.2020 r.pobierz plik
Wyjaśnienie oraz informacja o zmianie treści SIWZ.pdf15.09.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf23.09.2020 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze ofert.pdf13.10.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf27.10.2020 r.pobierz plik