Szczegóły zamówienia

Zamówienie
14/2020

Przedmiot postępowania:
Dostawa pojazdu ciężarowego – typu hakowiec w formie leasingu operacyjnego – 14/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Dane dotyczące sytuacji finansowej.zip18.08.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie.pdf18.08.2020 r.pobierz plik
SIWZ.pdf18.08.2020 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Ogłoszenie o zmianie.pdf26.08.2020 r.pobierz plik
Wyjaśnienie oraz informacja o zmianie treści SIWZ.pdf26.08.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie.pdf02.09.2020 r.pobierz plik
Wyjaśnienie oraz informacja.pdf02.09.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie.pdf09.09.2020 r.pobierz plik
Formularz ofertowy wraz z załacznikami.doc15.09.2020 r.pobierz plik
Wyjaśnienie oraz informacja.pdf15.09.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf18.09.2020 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf23.10.2020 r.pobierz plik