Szczegóły zamówienia

Zamówienie
15/2020

Przedmiot postępowania:
Remont sieci kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów i ul. Limanowskiego w Opocznie – 15/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf23.07.2020 r.pobierz plik
Raport z telewizyjnej inspekcji kanału deszczowego.zip23.07.2020 r.pobierz plik
SIWZ.pdf23.07.2020 r.pobierz plik
Załączniki.zip23.07.2020 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Informacja o zmianie SIWZ.pdf05.08.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf05.08.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf12.08.2020 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf19.08.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf21.08.2020 r.pobierz plik