Szczegóły zamówienia

Zamówienie
11/2020

Przedmiot postępowania:
Dostawa używanych pojemników na odpady komunalne typ: MGB 240 – 11/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf15.07.2020 r.pobierz plik
SIWZ.pdf15.07.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf24.07.2020 r.pobierz plik
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf27.07.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf27.07.2020 r.pobierz plik