Szczegóły zamówienia

Zamówienie
07/2020

Przedmiot postępowania:
Olej napÄ™dowy i opaÅ‚owy – 07/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Identyfikator postępowania.txt26.06.2020 r.pobierz plik
JEDZ.zip26.06.2020 r.pobierz plik
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_947e3811-e516-450e-8cae-adcd35d70f0a.asc26.06.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf26.06.2020 r.pobierz plik
SIWZ.pdf26.06.2020 r.pobierz plik
Załącznik nr 1, 2B, 3 – wersja edytowalna.doc26.06.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf03.08.2020 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty .pdf11.08.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf11.09.2020 r.pobierz plik