Szczegóły zamówienia

Zamówienie
05/2020

Przedmiot postępowania:
Dostawa nowego ciÄ…gnika wraz z osprzÄ™tem – 05/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf23.06.2020 r.pobierz plik
SIWZ.pdf23.06.2020 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf01.07.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf03.07.2020 r.pobierz plik
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf03.07.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf10.07.2020 r.pobierz plik