Szczegóły zamówienia

Zamówienie
09/2020

Przedmiot postępowania:
Dostawa używanego pojazdu – zamiatarki ulicznej – 09/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf15.06.2020 r.pobierz plik
SIWZ.pdf15.06.2020 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Wyjaśnienia do SIWZ.pdf18.06.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie.pdf23.06.2020 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf26.06.2020 r.pobierz plik
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf13.07.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – unieważnienie.pdf13.07.2020 r.pobierz plik