Szczegóły zamówienia

Zamówienie
06/2020

Przedmiot postępowania:
Dostawa używanego pojazdu – zamiatarki ulicznej – 06/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Formularz ofertowy.docx03.06.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf03.06.2020 r.pobierz plik
SIWZ.pdf03.06.2020 r.pobierz plik
Załącznik 2A i 2B w wersji edytowalnej.docx03.06.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert .pdf10.06.2020 r.pobierz plik
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf15.06.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – unieważnieniu postępowania.pdf15.06.2020 r.pobierz plik