Szczegóły zamówienia

Zamówienie
02/2020

Przedmiot postępowania:
Kruszywa drogowe frakcji 0-31,5 – 02/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówienu.pdf25.05.2020 r.pobierz plik
SIWZ.pdf25.05.2020 r.pobierz plik
Załacznik 1, 2A, 2B, 4 – wersja edytowalna.doc26.05.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf02.06.2020 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf10.06.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf22.06.2020 r.pobierz plik