Szczegóły zamówienia

Zamówienie
04/2020

Przedmiot postępowania:
Ubezpieczenia komunikacyjne PrzedsiÄ™biorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… w Opocznie – 04/2020
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf19.05.2020 r.pobierz plik
SIWZ Ubezpieczenia komunikacyjne 2020_2022.pdf19.05.2020 r.pobierz plik
ZAŁĄCZNIK 1a formularz ofertowy – wersja edytowalna.xls19.05.2020 r.pobierz plik
Załącznik 1a do formularza oferty.pdf19.05.2020 r.pobierz plik
Załącznik A4 – wykaz pojazdów.pdf19.05.2020 r.pobierz plik
Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy – wersja edytowalna.doc19.05.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf26.05.2020 r.pobierz plik
SIWZ -wersja edytowalna.doc26.05.2020 r.pobierz plik
Wyjasnienia oraz zmiana treści SIWZ.pdf26.05.2020 r.pobierz plik
Załacznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia (wersja edytowalna).zip27.05.2020 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zestawienie ofert.pdf01.06.2020 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf08.06.2020 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf23.06.2020 r.pobierz plik