Szczegóły zamówienia

Zamówienie
12/2019

Przedmiot postępowania:
Kruszywa drogowe frakcji 0-31,5 oraz frakcji 31-63 – 12/2019
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf22.11.2019 r.pobierz plik
SIWZ.pdf22.11.2019 r.pobierz plik
Załaczniki w formie edytowalnej.doc29.11.2019 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf03.12.2019 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf06.12.2019 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf20.12.2019 r.pobierz plik