Szczegóły zamówienia

Zamówienie
09/2019

Przedmiot postępowania:
Kruszywa drogowe frakcji 0-31,5 – 09/2019
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf21.08.2019 r.pobierz plik
SIWZ.pdf21.08.2019 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf29.08.2019 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf11.09.2019 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf20.09.2019 r.pobierz plik