Szczegóły zamówienia

Zamówienie
08/2019

Przedmiot postępowania:
Emulsja asfaltowa – 08/2019
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf14.08.2018 r.pobierz plik
SIWZ.pdf14.08.2018 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf22.08.2019 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf27.08.2019 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf02.09.2019 r.pobierz plik