Szczegóły zamówienia

Zamówienie
04/2024

Przedmiot postępowania:
Dostawa stabilizacji piaskowo cementowej oraz betonu – 04/2024
Status postępowania:
Ogłoszony

Ogłoszenie – SIWZ
Dane prowadzonego postępowania.pdf10.04.2024 r.pobierz plik