Szczegóły zamówienia

Zamówienie
01/2024

Przedmiot postępowania:
Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów – 01/2024
Status postępowania:
Ogłoszony

Ogłoszenie – SIWZ
Dane do postępowania.pdf16.01.2024 r.pobierz plik