Szczegóły zamówienia

Zamówienie
12/2023

Przedmiot postępowania:
Dostawa mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego w formie leasingu – 12/2023
Status postępowania:
Ogłoszony

Ogłoszenie – SIWZ
Dane do postępowania.pdf07.12.2023 r.pobierz plik