Szczegóły zamówienia

Zamówienie
39/DWIOS/2023

Przedmiot postępowania:
Pobór i badanie wody – wskaźniki bakteriologiczne i fizykochemiczne na rok 2024 – 39/DWIOS/2023
Status postępowania:
Postępowanie w trakcie

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Formularz ofertowy.docx20.11.2023 r.pobierz plik
Zapytanie ofertowe.pdf20.11.2023 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf01.12.2023 r.pobierz plik