Szczegóły zamówienia

Zamówienie
38/DWIOS/2023

Przedmiot postępowania:
Zakup i dostawa środków do uzdatniania wody basenowej na rok 2024 – 38/DWIOS/2023
Status postępowania:
Postępowanie w trakcie

Zaproszenie -Specyfikacja zamówienia
Formularz ofertowy.docx20.11.2023 r.pobierz plik
Zapytanie ofertowe.pdf20.11.2023 r.pobierz plik
Informacja o zmianie.pdf21.11.2023 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf04.12.2023 r.pobierz plik