Szczegóły zamówienia

Zamówienie
10/2023

Przedmiot postępowania:
Posiłki regeneracyjne dla pracowników Spółki – 10/2023
Status postępowania:
Ogłoszony

Ogłoszenie – SIWZ
Dane dotyczące postępowania.docx04.10.2023 r.pobierz plik