Szczegóły zamówienia

Zamówienie
07/2019

Przedmiot postępowania:
Kruszywa drogowe – 07/2019
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf09.08.2019 r.pobierz plik
SIWZ.pdf09.08.2019 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf20.08.2019 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf22.08.2019 r.pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf05.09.2019 r.pobierz plik