Szczegóły zamówienia

Zamówienie
08/2023

Przedmiot postępowania:
Dostawa przyczepy samowyładowczej z rębakiem w formie leasingu – 08/2023
Status postępowania:
Ogłoszony

Ogłoszenie – SIWZ
Dane do postępowania.docx21.09.2023 r.pobierz plik
Dane do postępowania.pdf21.09.2023 r.pobierz plik