Szczegóły zamówienia

Zamówienie
05/2023

Przedmiot postępowania:
Dostawa samochodu ciężarowego śmieciarki jednokomorowej w formie leasingu – 05/2023
Status postępowania:
Ogłoszony

Ogłoszenie – SIWZ
Dane dotyczące postępowania.docx27.06.2023 r.pobierz plik